Superblok od Gallizo wpiera rozwój nauki w Europie

GALLIZO. Casos de éxito. CERN. Slider

Superbloki będą ważnym elementem budowy Europejskiego Centrum Spalacyjnego (ESS) w mieście Lund w Szwecji. Dzięki swojej funkcji ochronnej i separującej będą stanowić ważny element wyposażenia przyszłego europejskiego centrum badań naukowych.

Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC) realizuje w szwedzkim mieście Lund jeden ze swoich największych projektów: budowę Europejskiego Centrum Spalacyjnego (ESS). Projekt ten zakłada utworzenie centrum badawczego będącego najpotężniejszym źródłem neutronów na świecie, które wraz z innymi głównymi źródłami neutronów zapewni materiał do badań dla wielu istotnych gałęzi nauki: nauk przyrodniczych, technologii środowiskowej, zarządzania dziedzictwem kulturowym czy fizyki fundamentalnej.

Kluczowy dla uczestnictwa firmy Gallizo w projekcie był udział ośrodka ESS w Bilbao. Współpracujący z centralą CSS ośrodek technologii neutronowych w Bilbao skontaktował się z naszą firmą, by zamówić jeden z naszych prefabrykatów betonowych. Superbloki od Gallizo wyprodukowane ze standardowego betonu oraz betonu wysokiej gęstości (HDC) będą służyć do osłony i oddzielania materiałów radioaktywnych w procesie przyspieszania neutronów. W tym miejscu będzie miało miejsce zatrzymywanie wiązek protonów w celu poddania ich badaniom i kalibracji przed spalacją. Współpraca ośrodka ESS Bilbao z działami produkcji, jakości oraz badań i rozwoju naszej firmy była kluczowa, by osiągnąć sukces i pożądane wyniki.

Dzięki temu projektowi Gallizo wzmacnia swoją pozycję, jeśli chodzi o zastosowanie prefabrykatów betonowych jako materiału do separacji materiałów radioaktywnych, a także podkreśla swój potencjał w zakresie badań i innowacji. Projekt ten utwierdza również pozycję firmy jako godnego zaufania dostawcy w szeroko zakrojonych projektach na poziomie międzynarodowym.

Wyżej
Spółka JOSÉ MARÍA GALLIZO, S. L. w ramach Programu Uruchamiania Eksportu prowadzonego przez Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego (ICEX) korzystała ze wsparcia ICEX i współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem wsparcia jest wspomaganie rozwoju międzynarodowego firmy i jej otoczenia.