Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska stanowi istotny aspekt podczas projektowania naszych rozwiązań, produktów i procesów produkcyjnych.

Gallizo. Nuestros valores empresariales. Sostenibilidad

Certyfikaty środowiskowe

Firma Gallizo od zawsze wykazywała zaangażowanie w ochronę środowiska we wszystkich obszarach swojej działalności. Od 2005 r. firma dysponuje certyfikatem ISO 14001 dla systemu zarządzania środowiskowego. Odpowiedzialność za środowisko naturalne stała się jednym z najważniejszych filarów filozofii przedsiębiorstwa.

Gallizo. Certificado gestión ambiental. ISO 14001

Od tamtego czasu nasza działalność gospodarcza obejmuje cele związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, w ramach których podejmujemy walkę o procesy produkcyjne minimalizujące potencjalne zagrożenie dla środowiska i wpływ środowiskowy. Angażujemy się w działania takie jak zaopatrzenie w surowce pochodzące z recyklingu czy wspieranie wewnętrznych kampanii promocji ekorozwoju.

Zdecydowane tak dla gospodarki cyrkularnej

Rozwój działalności firmy Gallizo od zawsze był prowadzony z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu od ponad pół wieku duży procent materiałów wykorzystywanych do produkcji to materiały z recyklingu lub materiały ponownie wykorzystywane.
Firma Gallizo wprowadziła tę filozofię również w swoją działalność produkcyjna, czego owocem jest wykorzystanie naszych zasobów, by tworzyć produkty wspierające rozwój rynków zrównoważonego rozwoju. Służą temu nasze przeciwwagi do podziemnych kontenerów na odpady poddawane recyklingowi, prefabrykowane punkty segregacji odpadów czy nasz beton do ochrony i izolacji materiałów radioaktywnych.
Mając takie przekonanie, stawiamy na działania ukierunkowane na to, by konsumpcja produktów Gallizo dawała wkład w zrównoważony rozwój i troskę o środowisko naturalne.
Wyżej
Spółka JOSÉ MARÍA GALLIZO, S. L. w ramach Programu Uruchamiania Eksportu prowadzonego przez Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego (ICEX) korzystała ze wsparcia ICEX i współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem wsparcia jest wspomaganie rozwoju międzynarodowego firmy i jej otoczenia.