Innowacyjność

Nasza innowacyjność opiera się na zdolności projektowania i łączenia materiałów, produktów i procesów produkcyjnych w celu znalezienia najbardziej konkurencyjnego rozwiązania.

Gallizo, nowe wyzwania, nowe rozwiązania.

GALLIZO. Nuestros valores empresariales. Innovación

Innowacja to istota naszego rozwoju.

W historii naszej firmy poszukiwanie najlepszych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby klientów, było istotą naszego wzrostu. Dziś pozwala to nam cieszyć się jednocześnie wysokim stopniem specjalizacji w dwóch podstawowych branżach (przeciwwagi przemysłowe i prefabrykaty budowlane) i dużą dywersyfikacją działalności skierowanej do wielu rynków i państw.
Po drodze opracowaliśmy wiele innowacyjnych projektów, wkładając w to znaczne fundusze inwestycyjne i korzystając ze wsparcia prestiżowych instytucji, takich jak CDTI (Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych ) i ENISA. Nasze innowacyjne projekty obejmowały zarówno opracowywanie nowych produktów, jak i procesy i technologie produkcji, a także innowacyjne rozwiązania skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju.
Nasza wiedza techniczna jest atutem, który szczególnie pomaga nam proponować klientom innowacyjne rozwiązania, wprowadzając w nowych sytuacjach alternatywne, niewykorzystywane wcześniej opcje wiążące się z istotnymi korzyściami, szczególnie w zakresie oszczędności.

Współpraca – filar naszych innowacji

Wiele naszych najbardziej innowacyjnych rozwiązań powstało jako owoc ścisłej współpracy z klientami, począwszy od szczegółowego określenia potrzebnych im parametrów. Mając takie dane, wykorzystujemy nasze doświadczenie, możliwości w zakresie projektowania i łączenia materiałów, produktów i procesów produkcyjnych, aby znaleźć nowe rozwiązanie odpowiadające oczekiwaniom klientów.

Najważniejsze projekty

Dzięki wysokiemu stopniu wyspecjalizowania braliśmy udział w takich prestiżowych projektach jak linia szybkiej kolei miejskiej czy budowa Europejskiego Centrum Spalacyjnego. Projekty te mówią wiele o naszych możliwościach w zakresie innowacji.
Wyżej
Spółka JOSÉ MARÍA GALLIZO, S. L. w ramach Programu Uruchamiania Eksportu prowadzonego przez Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego (ICEX) korzystała ze wsparcia ICEX i współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem wsparcia jest wspomaganie rozwoju międzynarodowego firmy i jej otoczenia.