Historia

Historia naszej firmy to przykład nieustannej innowacji, rozwoju na nowych rynkach i wytrwałości wobec przeciwności losu. Zapraszamy do zapoznania się z kamieniami milowymi naszej historii do dnia dzisiejszego. Jesteśmy przekonani, że przyszłość przyniesie nam kolejne, fascynujące wyzwania.

Gallizo, zawsze o krok do przodu.

GALLIZO. Industria. Otros

1949 Założenie firmy

Założona w 1949 r. spółka Gallizo powstała jako przedsiębiorstwo zajmujące się magazynowaniem materiałów budowlanych.

1955 Produkcja prefabrykatów betonowych

W roku 1955 rozpoczęliśmy produkcję prefabrykatów betonowych w celu poszerzenia asortymentu sprzedawanych produktów. Stopniowo asortyment rozszerzał się o nowe kategorie i zwiększały się nasze zdolności produkcyjne, aż do punktu, w którym jesteśmy w stanie wytwarzać od najprostszych (infrastruktura miejsca, płyty chodnikowe, materiały do budowy ścian) po najbardziej złożone produkty (wielkie konstrukcje).

GALLIZO. Construcción. Estructura

1994 Produkcja przeciwwag przemysłowych

Kryzys w 1993 r. zadał poważny cios hiszpańskiej gospodarce. Bezrobocie wzrosło z 16% do 24%, zyski i inwestycje drastycznie spadły, dług publiczny osiągnął 30 mld peset. Kryzys trwał długo: od 1991 r. (pierwsze objawy) do 1997 r. W ciągu niecałych dziewięciu miesięcy waluta uległa trzykrotnej dewaluacji (o 5%, 6% i 8%).
W tym trudnym okresie firma Gallizo skupiła swoje wysiłki na otwarciu nowej linii działalności, produkcji przeciwwag do wykorzystywania w przemyśle. Dzięki wytrwałości i uporowi zyskała zaufanie jednej z największych firm przemysłowych potrzebujących tego typu produktów. Ten wyjątkowy punkt w historii firmy odcisnął trwały ślad na jej kulturze, która odtąd zawsze miała skupiać się na dobrze wykonanej pracy, nieustannym doskonaleniu (w tym czasie uzyskano certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001) i innowacji (uzyskanie certyfikatu ISO 166002 dla zarządzania badaniami i rozwojem).

GALLIZO. Industria. Electrodomésticos

2007 Produkcja przeciwwag do wind, również ze stali

Dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie projektowania i produkcji przeciwwag w 2007 r. firma rozpoczęła produkcję przeciwwag do dźwigów osobowych. Niedługo później, w 2010 r., poszerzyliśmy zdolności produkcyjne o przeciwwagi stalowe, dodając linie spawania, spawania acetylenowo-tlenowego i obróbki maszynowej.

GALLIZO. Industria. Ascensor

2011 Prefabrykaty wspierające ochronę środowiska

Równolegle do produkcji przeciwwag przemysłowych firma Gallizo podjęła innowacje w innych obszarach. W 2011 roku wypuściła na rynek system modułowy Ran-2®, innowacyjną konstrukcję dającą ciekawe korzyści przy produkcji i montażu punktów segregacji odpadów. Projekt ten był wynikiem badań naukowych i współpracy z Uniwersytetem w Saragossie, firmami sektora publicznego, odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami i innymi interesariuszami.

GALLIZO. Construcción. Categorías. Puntos limpios

2012 Umiędzynarodowienie firmy

Nadanie naszej firmie charakteru międzynarodowego było kolejnym logicznym krokiem w naszych wysiłkach na rzecz dostarczenia na każdy rynek możliwie najbardziej konkurencyjnych rozwiązań. Nasze wyspecjalizowanie w branży przeciwwag przemysłowych wraz z możliwościami w zakresie projektowania, innowacji i produkcji, a także koncentracja na jakości, sprawiają, że stajemy się konkurencyjnym i niezawodnym dostawcą dla dużych firm przemysłowych z różnych sektorów.

GALLIZO. Nuestros valores empresariales. Internacionalización

2015 Przeciwwagi dla maszyn przemysłu ciężkiego

Nadal stawiamy na poszerzanie naszej wiedzy o produkcji przeciwwag przemysłowych i wykorzystywanie jej do zastosowań na nowych rynkach, przez co rozwijamy nasze możliwości w tym kierunku. W 2015 r. uruchomiliśmy produkcję przeciwwag do sprzętu ciężkiego.

GALLIZO. Industria. Grúas

2017 Otwarcie zakładów w Polsce

To jeden z najnowszych kamieni milowych w naszej historii. Nowoczesna fabryka w Polsce pozwoli nam odpowiedzieć na rosnący popyt na nasze produkty w Europie i daje nam dodatkowy punkt, jeśli chodzi o konkurencyjność w zaspokajaniu potrzeb naszych Klientów w każdym miejscu.

GALLIZO. Polonia. Nueva fábrica

Wyżej
Spółka JOSÉ MARÍA GALLIZO, S. L. w ramach Programu Uruchamiania Eksportu prowadzonego przez Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego (ICEX) korzystała ze wsparcia ICEX i współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem wsparcia jest wspomaganie rozwoju międzynarodowego firmy i jej otoczenia.