Gwarancia jakości

Dbamy o jakość naszych procesów produkcyjnych, innowacji oraz systemy zarządzania środowiskiem naturalnym.

Gallizo. Corporativo. Garantía de calidad

Certyfikaty i wyróżnienia dla naszej firmy

  • Certyfikat ISO 9001 dla naszego systemu zarządzania firmą.
  • Certyfikat ISO 14001 dla naszego systemu zarządzania środowiskiem.
  • Certyfikat UNE 166002 dla naszego systemu zarządzania innowacją, zarządzania badaniami i rozwojem.
  • ENISA, wyróżnienie jako firma innowacyjna.
Wyżej
Spółka JOSÉ MARÍA GALLIZO, S. L. w ramach Programu Uruchamiania Eksportu prowadzonego przez Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego (ICEX) korzystała ze wsparcia ICEX i współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem wsparcia jest wspomaganie rozwoju międzynarodowego firmy i jej otoczenia.